ForelesningNotaterTodo

Installasjon

quiz1
19. januar
slides

Kom i gang (print/input)Variabler og uttrykkTyperOperatorerGrafikk

lab1
26. januar
slidesmentikode

Betingelser (if/else)FunksjonerMinne og kodesporingFeil og debugging

pres1
lab2
2. februar
slideskode
9. februar
slideskode

LøkkerStrenger

løkke-øvelser
lab3
16. februar
avlyst

ListerFlerdimensjonelle lister

liste-øvelser
pres2
lab4
23. februar
slideskode
1. mars

Grafiske brukergrensesnitt

lab5
8. mars

Filer og CSV • Unicode • Håndtere krasj

pres3
lab6
15. mars

Oppslagsverk (dict) • Mengder (set)

22. mars

Moduler • Standardbiblioteket • Eksterne pakker

lab7
Påskeferie
5. april

lab8
12. april
19. aprilquiz2
Prøveeksamen fredag 26. april 12:15-16:15
Trekkfrist 29. april
 
Eksamen mandag 13. mai 09:00-13:00

mitt.uibdiscordemnebeskrivelsetimeplan
Arbeidskrav
  • Quiz. Det er 2 obligatoriske quizer i emnet.
  • Lab. Det er 8 obligatoriske laber i emnet.
  • Presentasjon. Det er 3 obligatoriske presentasjoner i emnet. Presentasjonene krever fysisk oppmøte, så du må planlegge å være i Bergen på disse dagene.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Om uforskyldte omstendigheter som sykdom, heimevernsøvelse eller lignende hindrer deg i å fullføre et arbeidskrav inne fristen, kan du sende søknad til lab-administrator Jakob om utsettelse eller fritak.

Eksamen

Eksamen vil være en lukket eksamen uten tilgang til internett. En PDF med kursnotatene (altså de sidene som ligger under /notat på denne nettsiden) vil være tilgjengelig i eksamenssystemet. Varigheten til eksamen er 4 timer.